Jezus Frasobliwy - pomnik

2022-05-16 | W Puszczy Augustowskiej niedaleko Gib został odsłonięty Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej „Ostatni Krzyk Obławy”.

Chrystus Frasobliwy z wojskowym płaszczem przerzuconym przez ramię, krzyż oraz dzwon pamięci mają przypominać wszystkim o ogromnej niesprawiedliwości i zbrodni dokonanej na Polakach przez NKWD już po II wojnie światowej.

Według dokumentów miejsce w którym znajduje się pomnik, jest miejscem przeładunku przez sowietów osób przeznaczonych do eksterminacji, wywożonych dalej na Wschód.

Jak powiedział Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości:
” 
Z ujawnionych po latach dokumentów sowieckich wiemy, że w wyniku operacji wojskowej zatrzymano 7 049 osób, były one więzione w nieludzkich warunkach i poddawane okrutnym przesłuchaniom i torturom.”

Obecnie udało się ustalić nazwiska blisko 600 ofiar obławy Augustowskiej, którymi byli mieszkańcy czterech powiatów: sejneńskiego, augustowskiego, suwalskiego i sokólskiego.