Wydawca i redakcja: 
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku 
Zdjęcia: 
Remigiusz Makarewicz, Piotr Nalewajek, Bogdan Nowacki 
Serwis Prasowy TVP Info 
Druk i oprawa:
Drukarnia „Helios” s.c. 
www.DrukarniaHelios.pl
ISBN: 978-83-942538-6-8 
Suwałki 2022