Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku

W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic.

POSTAWA NIEZŁOMNA

77 lat wołamy:
Ziemio! Nie kryj naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał…

Gdy 8 maja 1945 roku nastąpiła bezwarunkowa kapitulacja Niemiec i świat cieszył się wolnością z zakończenia drugiej wojny światowej, nam Polakom i innym narodom Europy Środkowo-Wschodniej odebrano prawo do wolności, co było efektem ustaleń Wielkiej Trójki na konferencji w Teheranie (1943 r.) i w Jałcie (1945 r.). Także skutkiem tych ustaleń było polecenie Naczelnego Wodza Armii Sowieckiej Józefa Stalina, aby oczyścić lasy augustowskie w powiecie suwalskim, województwa białostockiego z antysowiecko nastawionej Armii Krajowej, co dało początek Obławie Augustowskiej.

W dniach od 12 do 19 lipca 1945 r. wojska 50. Armii 3. Frontu Białoruskiego przeprowadziły szeroką akcję pacyfikacyjną wraz z 1. Praskim Pułkiem Piechoty LWP, a po tym terminie tę akcję kontynuowały wojska NKWD i kontrwywiad wojskowy „Smiersz” z UB, MO i lokalnymi konfidentami. Na podstawie tak przeprowadzonej akcji pacyfikacyjnej mamy prawo przypuszczać, że Obława Augustowska pochłonęła ok. dwóch tysięcy Ofiar.

Przedstawiamy poniżej 15 min film, który jest zapisem znaków pamięci w polskiej przestrzeni publicznej i sakralnej, które powstały z inspiracji Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku ku pamięci następnych pokoleń Polaków o największym ludobójstwie na ponad 2000 żołnierzach Armii Krajowej przeprowadzonej przez wojska NKWD wraz z 1. Praskim Pułkiem Piechoty LWP w lipcu 1945 już po zakończeniu II Wojny Światowej na terenach północno-wschodniej Polski.

Aktualności

12 lipca – Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Jak czytamy w ustawie z 9 lipca 2015 r., dzień ten został ustanowiony „w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca ...

W Puszczy Augustowskiej niedaleko Gib został odsłonięty Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej „Ostatni Krzyk Obławy”.

2022-05-16 | W Puszczy Augustowskiej niedaleko Gib został odsłonięty Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej "Ostatni Krzyk Obławy".Chrystus Frasobliwy z ...

OBŁAWA AUGUSTOWSKA 1945 ROKU
PAMIĘĆ I PRAWDA

 Wydawca i redakcja: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku Zdjęcia: Remigiusz Makarewicz, Piotr Nalewajek, Bogdan Nowacki Serwis Prasowy TVP Info Druk i oprawa:Drukarnia „Helios” ...

Pomnik – Sokółka

Uroczyste odsłonięcie pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej w Sokółce ...